หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนของออมสินล่าสุด วงเงิน 20,000 บาท

ล่าสุด

 

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
สินเชื่อธนาคารออมสิน

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล พนักงานประจำ กู้ได้ 5,000 – 10,000 บาท

กู้ได้ทุกอาชีพ สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนของออมสิน

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

เอกสารประกอบการกู้

แก้หนี้เพิ่มทุน
ออมสินปล่อยสินเชื่อ วงเงิน 20,000 บาท

ธนาคารออมสิน ได้แจ้งปิดลงทะเบียนชั่วคราว สำหรับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนของออมสิน วงเงิน 20,000 บาท  เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงขอปิดการลงทะเบียน เพื่อพิจารณาลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว  หากมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ธนาคารออมสินขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สินเชื่อหมุนเวียนShopJai ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB อนุมัติไว 5 นาที

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับสินเชื่อ

ยื่นเอกสารไปแล้ว ทำไมยังเงียบอยู่เลย

เจ้าหน้าที่โทรมาให้ส่งเอกสาร เอกสารมีอะไรบ้าง

ถ้าผ่านเเล้ว จะได้ววงเงินอนุมัติเท่าไหร่

มีหนี้ต้องแก้ไข พร้อมเติมเงินใหม่ กับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
เเก้หนี้เพิ่มทุน ให้วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

เรื่องใหม่ล่าสุด