หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

กู้ได้ทุกอาชีพ สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 20,000 บาท

ล่าสุด

ข่าวดีสำหรับคนเป็นหนี้…รีบมาแก้ไขหนี้เดิม แล้วเติมต้นทุนใหม่ กับ สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ให้คุณมีเงินต่อยอดชีวิต หรือเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้เดินต่อไม่สะดุด

มีหนี้ต้องแก้ไข พร้อมเติมเงินใหม่ กับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20,000 บาท
เเก้หนี้เพิ่มทุน ให้วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว สินเชื่อออมสิน 20,000 บาท ต่อราย

สินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้สูงสุด 30,000 บาท ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เลย

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้สินเชื่อทางออนไลน์)

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
สินเชื่อธนาคารออมสิน วงเงิน 20,000 บาท

วัตถุประสงค์การกู้

จำนวนเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

วิธีการชำระคืนเงินกู้

แก้หนีเพิ่มทุน
ตารางการชำระเงินคืนของสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอกู้

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

สินเชื่อออมสิน
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด แก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 20,000 บาท

เรื่องใหม่ล่าสุด