หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20,000 บาท ต่อราย

อัปเดต

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข พร้อมเติมเงินใหม่ ด้วย สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

แก้หนี้ เพิ่มทุน
ไม่มีหลักค้ำประกัน กู้ได้ 20,000 บาท

-> วิธีสมัครยืมเงินด่วน 5,000 บาท กับเมืองไทยแคปปิตอล

จุดเด่นของสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

คุณสมบัติผู้กู้

เอกสารประกอบการกู้

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
รายละเอียดสินชเื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

วัตถุประสงค์การกู้

ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน

วิธีการชำระเงินกู้คืน

แก้หนีเพิ่มทุน
ตารางการชำระหนี้คืนของสินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

อัตราดอกเบี้ย

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

เรื่องใหม่ล่าสุด