หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส รายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป อนุมัติทันใจใน 1 ชั่วโมง

อัปเดต

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส  อนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยความที่เป็นการกู้เงินดอกเบี้ยถูกต้องภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นสินเชื่อที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส

สำหรับลูกค้า พรอมิส

 1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
 3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา

วงเงินสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

 1. บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี
 2. จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย
 3. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป (ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 4. อายุการทำงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
 6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

**หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน
 3. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริงหรือสำเนา)

การชำระคืน

รูปแบบการชำระคืนเงินกู้

เป็นการคิดอัตราการชำระขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า ดังต่อไปนี้ 3% ของยอดเงินคงเหลือ (ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) หรือไม่ต่ำกว่า 300 บาท

ตัวอย่างการคำนวณยอดชำระขั้นต่ำ

3% ของยอดคงเหลือ 5,000 คิดเป็น 150 บาท แต่เนื่องจากต่ำกว่า 300 ยอดชำระขั้นต่ำจึงคิดเป็น 300 บาท

สินเชื่อพรอมิส อนุมัติผลไวใน 1 ชั่วโมง
สมัครสินเชื่อพรอมิส เงินเดือน 8000 บาทก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

วิธียื่นเอกสารสินเชื่อสำหรับลูกค้าพรอมิสมีให้เลือกถึง 2 ช่องทางด้วยกัน

สมัครด้วยตัวเองที่สาขาและจุดให้บริการพรอมิส

ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์

หากสมัครและยื่นเอกสารครบถ้วนที่สาขาและจุดให้บริการพรอมิสทั่วประเทศภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสารหรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป

*ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร จำนวนผู้ขอพิจารณาสินเชื่อ ปัญหาระบบขัดข้อง เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้จริง

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อพรอมิส

 

เรื่องใหม่ล่าสุด