หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

วิธีโอนเงิน สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai via 7-Eleven

ล่าสุด

สินเชื่อชอบใจ ของ SCB ที่ให้บริการสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น 7-Eleven เพิ่มความสะดวกในการขอสินเชื่อ การได้รับวงเงินสำหรับการผ่อนชำระสินค้าจำเป็นตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันใจ

สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ จากธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์อนุมัติ สินเชื่อชอบใจ

บริการโอนเงิน

เพิ่มความคล่องตัว ด้วยบริการที่ช่วยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตร ShopJai via 7-Eleven ของคุณเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที่ ผ่าน SCB EASY App

วิธีโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์

 1. เปิดแอป SCB EASY เลือกเมนูบัญชี
 2. เลือกสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai
 3. เลือกรายการ ดีจังโอนเงินเข้าบัญชี
 4. เลือกวิธีชำระเงิน
 5. เลือกแผนการผ่อนชำระ
 6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดยืนยัน
 7. ทำรายการสำเร็จ
วิธีโอนเงินเข้าบัญชีสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ
ขั้นตอนการโอนเงินของสินเชื่อชอบใจ
บริการโอนเงินสินเชื่อของชอบใจ ไทยพาณิชย์
สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ กับธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านเครื่อง ATM SCB

 1. เปิดแอป SCB EASY เลือกเมนูบัญชี
 2. เลือกรายการ กดเงินไม่ใช้บัตร
 3. เลือกสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai และเลือกจำนวนเงิน
 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดยืนยัน
 5. ทำรายการสำเร็จ
 6. ไปที่เครื่อง ATM เลือกรายการกดเงินไม่ใช้บัตร
 7. กรอกเบอร์โทรศัพท์
 8. กรอกรหัสที่ได้รับจากแอป SCB EASY
 9. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อรับเงิน

วิธีกดเงินไม่ใช้บัตร สินเชื่อชอบใจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ

กดเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร จากธนาคารไทยพาณิชย์
ขั้นตอนการกดเงินสดจากตู้ATM ไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via 7-Eleven

ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนShopJai
ตารางดอกเบี้ย สินเชื่อชอบใจของธนาคารไทยพาณิชย์

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ

1.วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สามารถเบิกใช้วงเงินสินชเื่อกับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน Online Application ของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร และ/หรือเบิกใช้วงเงินผ่าน SCB EASY App โดยบริการกดเงินไม่ใช้บัตร ได้ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และโอนเงินจากวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์

2.กรณีใช้วงเงินชำระค่าสินค้า/บริการแบบผ่อนชำระ

3.กรณีผิดนัดชำระจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีของเงินต้นบนค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

4.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

 

 

เรื่องใหม่ล่าสุด