หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

ยืมเงิน up ไม่มีรายได้ประจำก็กู้ได้ วงเงิน 1,000 – 20,000 บาท

อัปเดต

ยืมเงิน Up  (จาก SCB) เปิดโอกาสสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือไม่มีเอกสารแสดงรายได้ต่างๆ ได้เริ่มสร้างเครดิตทางการเงินด้วยตนเองเป็นครั้งแรกง่ายๆ สมัครครั้งเดียวใช้หมุนเวียนได้นาน รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที และถ้าคุณมีวินัย เพียงมีการจ่ายเงินคืนตรงเวลา/หรืออัปโหลดเอกสารทั่วไป ก็จะมีโอกาสเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองมากขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป วงเงินสินเชื่อสูงสุดของบริการยืม Up จะถูกปรับลดเหลือไม่เกิน 20,000 บาท และสำหรับลูกค้าที่มีวงเงิน และยอดเบิกถอนคงค้างเกินกว่า 20,000 บาท ลูกค้าสามารถผ่อนชำระหนี้ตามที่ตกลงกับธนาคารต่อไปได้ และจะเบิกใช้วงเงินสินเชื่อได้อีกครัั้งเมื่อมีการผ่อนชำระจนมียอดหนี้คงค้างน้อยกว่า 20,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนปรนตามมาตรการรักษาและเสริมสภาพคล่องของธนาคารแห่งประเทศไทย

สมัครสินเชื่อ Up เงินยืม
วิธีสมัครสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์

ใครก็ยืม up ได้

คุณสมบัติ

  1. เป็นคนไทย
  2. อายุ 20-65 ปี
  3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ หรือเป็นหนี้เสีย
  4. มีบัญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับแอป SCB EASY

*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของธนาคารเท่านั้น

**เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อหมุนเวียนShopJai ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB อนุมัติไว 5 นาที

ยืม up ดียังไง

*หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาผ่อนจะไม่เกิน 6 เดือน

**คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปีวงเงิน 1,000 บาท

รับโอกาสเพิ่มวงเงินสูงขึ้น แค่จ่ายคืนตรงเวลาและอัปโหลดเอกสาร

ลดดอกเบี้ยได้ด้วย Up Coin

วงเงินที่เหลือจาก การชำระคืนก็ยืมต่อได้

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash วงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้

วิธีสมัครยืมเงิน up

ยืมเงิน up ไทยพาณิชย์
up ไทยพาณิชย์ ใครก็สามารถกู้ได้
เงิน up อนุมัติไวใน 5 นาที
ใครก็สมัครได้ แม้ไม่มีเครดิต เริ่มสร้างเครดิตกับ up

เรื่องใหม่ล่าสุด