หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

สินเชื่อ UP by SCB UPเงินด่วน และUPเงินยืม อนุมัติไวสุดใน 5 นาที

อัปเดต

ยืมเงินกับสินเชื่อ UP จากธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มสร้างเครดิตเองได้ แม้ไม่มีรายได้ประจำ เรื่องเงินเดี๋ยว UP ช่วยคิดให้ สมัครเลย ไม่ต้องส่งเอกสาร อนุมัติไวสุดใน 5 นาที

สมัครสินเชื่อไทยพาณิยช์
กดขอสินเชื่อได้เองผ่านแอปธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash วงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้

สินเชื่อ UP เงินด่วน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขหลักของ UP เงินด่วน

เงินด่วน กับไทยพาณิชย์ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
อนุมัติวงเงินไวสุดใน 5 นาที กับธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อหมุนเวียนShopJai ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB อนุมัติไว 5 นาที

UP เงินยืม วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขหลักของ UP เงินยืม

สินเชื่อ UP เงินยืม
อนุมัติวงเงิน สูงสุด 20,000 บาท สมัครผ่านแอป SCB EASY

การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ

เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระคืนสินเชื่อล่วงหน้าลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากตามรอบระยะเวลาผ่อนชำระ (Payment Cycle)

คุณสมบัติผู้กู้ เงิน UP

  1. เป็นคนไทย
  2. อายุ 20 – 65 ปี
  3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ หรือเป็นหนี้เสีย
  4. มีฐัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ ที่ผูกกับแอป SCB EASY

วิธีสมัครยืมเงิน UP ของไทยพาณิชย์

เงินด่วนและเงินยืม ของสินเชื่อ Up ไทยพาณิชย์
สมัครเองผ่านแอปธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร

เรื่องใหม่ล่าสุด