หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

CardX SPEEDY LOAN ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน สูงสุด 5 ล้านบาท

ล่าสุด

สินเชื่อ CardX SPEEDY LOAN ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โอนวงเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคาร ทันทีที่สินเชื่ออนุมัติ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก (EFFective Rate) ซึ่งไม่เกินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

สินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

จุดเดินผลิตภัณฑ์

สินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN

การสมัคร

การอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ

วงเงินและการผ่อนชำระ

สมัครสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN
เงินก้อนทันใจ สินเชื่อบุคคล CardX

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุ 20 – 60 ปี
  2. รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน
  3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

สำหรับเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

บัญชีเงินฝากสำหรับการรับโอนเงินกู้

สมัครสินเชื่อ CardX

ช่องทางการติดต่อ

เรื่องใหม่ล่าสุด