หาแหล่งเงินทุนสินเชื่อส่วนบุคคล รวมข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 2022/2565

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash วงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้

ล่าสุด

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash เงินสดพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สะดวกเบิกเงินได้ทันใจได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ หรือโอนผ่านแอป SCB EASY ได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด และไม่คิดดอกเบี้ยหากไม่มีการเบิกถอนเงินจากบัญชีสินเชื่อ เพื่อให้คุณพร้อมรับมือ รับทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตอย่างอุ่นใจ

สิเนชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์
เงินด่วนทันใจ อนุมัติไว ผ่อนสบาย

สินเชื่อหมุนเวียนShopJai ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB อนุมัติไว 5 นาที

เงื่อนไขบริการสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

1.ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

2.รายได้ขั้นต่ำ

3.มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

สินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้สูงสุด 30,000 บาท ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เลย

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

เอกสารยืนยันตัวตน

เอกสารยืนยันรายได้

บัญชีเงินฝาก

สินเชื่อหมุนเวียน มี 2 รูปแบบ

บัตรกดเงินสด Speedy Cash ในรูปแบบบัตรพลาสติก

จุดเด่นบัตรกดเงินสด Speedy Cash

  1. แบ่งชำระสินค้า 0%  นานสูงสุด 36 เดือน เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
  2. ใช้บัตรกดเงินสดง่ายๆ ผ่านตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool
  3. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขอบัตรใหม่ หรือออกบัตรจากการชำรุด – สูญหาย

ช่องทางการสมัคร

  1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์  คลิกสมัคร
  2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

Speedy Cash e-Card ในรูปแบบดิจิทัล

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ Speedy Cash e-Card

ช่องทางการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร Speedy Cash e-Card ง่ายๆ

  1. เลือกสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต
  2. คลิกเลือก สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash
  3. เลือกวงเงินและระยะเวลา
  4. ตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร

อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด Speedy Cash

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด
อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด สำหรับลูกค้าไทยพาณิชย์ที่เงินเดือนผ่านธนาคาร

สำหรับลูกค้าทั่วไป

วงเงินของบัตรกดเงินสดและอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดลูกค้าทั่วไปของไทยพาณิช

อัตราดอกเบี้ยสำหรับ Speedy Cash e-Card

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

ตารางดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย Speedy Cash e-Card

สำหรับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยที่จะได้ชำระต่อวงเงินที่อนุมัติ
ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปของสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash

1. สิทธิพิเศษ 0% นี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครและขอสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ผ่านช่องทาง แอป SCB EASY ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยดำเนินการตามเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ย 0% เท่านั้น

2.ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

3.อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่มร้อยละ 3) ของยอดคงค้างทั้งหมด

4.ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

5.สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash e-Card

1.สิทธิพิเศษ 0% นี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครและขอสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash e-Card ผ่านช่องทาง แอป SCB EASY และได้รับวงเงิน ในระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2565 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น

2.ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี ภายใน 2 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

3.อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่มร้อยละ 3) ของยอดคงค้างทั้งหมดสำหรับสินเชื่อหมุนเวียน หรือของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ สำหรับกรณีชำระแบบผ่อนชำระรายเดือน

4.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

5.เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

6.สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

 

 

เรื่องใหม่ล่าสุด